Home pl 2

Home pl 2

Data i miejsce Kongresu

 16-18 Maja 2019 Gdynia
REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

3City Hernia Days Kongres Mercure Hotel Gdynia

Miejsce Konferencji
Mercure Hotel Gdynia

e-mail
worldofsurge@gmail.com

Telefon
+48 607 870 690

Komitet Organizacyjny

Dr Andrzej Lehmann 
Przewodniczący Komitetu

Dr hab.n.med. Maciej Śmietański

Magdalena Halska

Gdansk Congress Center
GCK