pay pl

pay plRegulamin płatności:

  1. Płatności dotyczą opłaty za uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie 3-City Hernia Days w Gdańsku w dniach 14-18 maja b.r.
  2. Zwrot opłaty będzie możliwy pod warunkiem przesłania Sekretariatowi Kongresu pisemnej rezygnacji, w terminie do 7 maja b.r.
  3. W sprawach dot. udziału prosimy o kontakt z Sekretariatem Kongresu, 3cityhernia@gck.gda.pl lub (+48) 728 369 899.
  4. Adres Sekretariatu Kongresu: firma GCK Piotr Moszkowski, 80-216 Gdańsk, Sobieskiego 64/2.
  5. Opłata będzie wymagana w złotych polskich.
  6. Dane osobowe Uczestników Kongresu będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 (RODO).
  7. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Komitetem Organizacyjnym 3City Hernia Days.
  8. Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji uczestnik musi dokonać uwierzytelnienia za pomocą przypisanego mu ID oraz adresu email podanego podczas rejestracji.

Podaj dane uczestnika

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z 3cityhernia@gck.gda.pl

ID uczestnika:
Adres email:  
Akceptuję regulamin

Płatności realizowane są w oparciu o system PayU.