Program PL

Program PL

3CITY HERNIA DAYS – SESSION PLAN

Czwartek 16 Maja

(chair: M. Śmietański, R. Solecki, J. Szopiński)

17:30 CEREMONIA OTWARCIA I KOKTAJL POWITALNY

18:00 -19:00 Przegląd publikacji na poziomie 1 –  Marc Miserez (Belgium)

Piątek 17 Maja

9:30 – 11:00 Sesia I
(chair: K. Mitura, M. Śmietański)

Era laparo/endoskopowej plastyki przepuklin pachwinowych i wciąż otwarte miejsce dla technik otwartych.
1. Dlaczego potrzebujemy implantów w naprawie przepuklin pachwiny? – Kryspin Mitura (Poland)
2. Jakie są argumenty przeciwko siatkom? – Ralph Lorenz (Germany)
3. Dlaczego preferujemy metody laparo/endoskopowe? – Reinhard Bittner (Germany)
4. Procedura otwarta jako standard – rozwiązanie dla krajów o niższych zasobach systemu opieki zdrowotnej -Barbora East (Czech Republic)
5. Patofizjologia i mechaniczne argumenty dotyczące procedur laparo/endoskopowych. Czy potwierdzają ustalenia kliniczne –  Maciej Śmietański (Poland)

11:00-11:30 przerwa kawowa

11:30- 13:00 Sesia II
(chair: R. Solecki, J. Szopiński)

Aktualny stan wiedzy w naprawach przepuklin pachwinowych.
1. Operacja metodą Shouldice’a – Ralph Lorenz (Germany)
2. Operacja metodą Stoppy – Jacek Szopiński (Poland)
3. Obecny standard operacji metodą Lichtenstaina – David Chen (USA)
4. Kluczowe punkty w TAPP – Jan Kukleta (Switzerland)
5. Kluczowe punkty w TEP – Michał Chudy (Scotland)
6. Miejsce dla innych technik – Andrzej Lehmann (Poland)

13:00- 14:00 LUNCH

Sesja lunchowa (presentation chosen by gold sponsors of the congress)
From Bard Inc. : Ludomir Wadas – Use of Phasix mesh in ventral hernia surgery.
For Medtronic : Maciej Śmietański – Value of symbothex mesh in IPOM venral hernia repair.

14:00- 15:30 Sesia III
(chair: A. Lehmann, B. Stechemesser)

Operacje naprawcze dużych pooperacyjnych defektów przedniej ściany brzucha.
1. Jak dziś znajdujemy zastosowanie techniki IPOM – czy nadal istnieje miejsce dla siatki dootrzewnowej – Hassan Ecker ( Netherlands )
2. Technika sub-lay – czy to wciąż złoty standard? – Andrew de Beaux (Scotland)
3. Modyfikacje techniki sub-lay – Bernd Stechemesser (Germany)
4. ACS – nie tylko jeden sposób zastosowania – Maciej Śmietański (Poland)
5. TAR – czy rzeczywiście można go porównać z ACS – Kryspin Mitura (Poland)

15:30- 16:30 Sesia IV
(chair: P. Myśliwiec)

Procedury endoskopowe i robotowe w dużych defektach pooperacyjnych przedniej ściany brzucha.
1. Endoskopowe techniki ACS – Andrzej Lehmann (Poland)
2. MILOS i e-MILOS – Reinhard Bittner (Germany)

Panel dyskusyjny.

16:30 – 17:00 przerwa kawowa

17:00 – 18:30 Sesia V
(chair and moderation: W. Tarnowski)

Medyczno prawne aspekty standaryzacji i certyfikacji w codziennej praktyce szpitalnej. Sesja poświęcona ocenie pomocy i niebezpieczeństwa standardów wprowadzonych w chirurgii przepuklinowej.
Certyfikacja – czy powinna pomóc? Komu? Chirurgom, pacjentom, prawnikom.

1. Aktualne wytyczne dotyczące operacji pachwinowo-przepuklinowej (Hernia Surge Group) – Maciej Pawlak (Scotland)
2. Jak wytyczne wpływają na naszą pracę – opinia prawnika – Piotr Rączka (Poland, Faculty of Law and Administration, UMK, Toruń)
3. Standardy i wytyczne w rękach Izby Lekarskiej w Polsce – Andrzej Matyja (Poland)

Otwarty panel.

20:00 Kolacja

Sobota 18 Maja

09:00 – 10:30 Sesia VI
(chair: S. Dąbrowiecki, H. Niebuhr)

Ostre wskazania w operacjach przepuklin pachwinowych i brzusznych.
1. Potrzeba resekcji jelita – czy zmienia naszą strategię? – Marek Szczepkowski (Poland)
2. Zakażone pole i siatki – Kamil Bury (Poland)
3. Otwarte rany i otwarty brzuch w chirurgii przepuklin – Tadeusz Wróblewski (Poland)
4. Terapia VAC w chirurgii przepuklin – Tomasz Banaszkiewicz (Poland)
5. Miejsce laparoskopii w operacji przepuklin ze wskazań nagłych – Henning Niebuhr (Germany)

10:30 – 11:00 przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Sesia VII
(chair: P. Myśliwiec, T. Wróblewski)

1. Aktualne wskazania do stosowania różnych implantów w operacjach przepuklin – Marc Miserez (Belgium)
2. Obecny stan wiedzy – Filip Muysoms (Belgium)

13:00 Uwagi końcowe i pożegnanie.

Wszystkie obrady odbywają się w Hotelu Mercure Gdynia.

CEREMONIA OTWARCIA I KOKTAJL POWITALNY Muzeum Emigracji ul.Polska 1, 81-339 Gdynia

mapa-2

Bankiet - BROWAR PORT GDYNIA, Bulwar Nadmorski ul. Feliksa Nowowiejskiego 2

mapa