Ważne terminy

Ważne terminy

Ważne terminy

01/03/2019

Rozpoczęcie rejestracji

07/04/2019

Koniec wczesnej rejestracji

08/04/2019

Początek późnej rejestracji

07/05/2019

Zakończenie rejestracji i przyjmowania rezygnacji