Zasady rejestracji

Zasady rejestracji

Rejestracja internetowa będzie otwarta 1 marca do 7 maja 2019.

  1. Ze względu na konieczność wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych zgłoszenie uczestnictwa winno być składane indywidualnie przez zainteresowaną osobę z podaniem swojego unikalnego adresu emailowego. Zgłoszenia dokonane przez osoby trzecie nie będą uwzględniane.
  2. Po przesłaniu formularza zgłaszający się na konferencję otrzyma potwierdzenie z linkiem aktywacyjnym przesłane pocztą e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku nieotrzymania linku prosimy o kontakt z Sekretariatem. W razie trudności z otwarciem linku należy go skopiować i wkleić do przeglądarki.
  3. Rejestracja staje się kompletna w momencie dokonania wpłaty należnej sumy, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Opłaty należy dokonać w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia na Kongres z linkiem weryfikacyjnym.
  4. Brak wpłaty na konto Kongresu w powyższym terminie spowoduje usunięcie danych z systemu.
  5. Opłaty za uczestnictwo będzie można dokonać w trybie online lub przelewem na rachunek bankowy.
  6. Po otrzymaniu wpłaty na konto uczestnikom zostanie wysłane pocztą e-mail “Potwierdzenie udziału w Kongresie”. W przypadku jego braku prosimy o kontakt z Sekretariatem Konferencji.
  7. Rezygnacje i zamiany będą przyjmowane do 7 maja 2019 wyłącznie na podstawie informacji przekazanej pisemnie przez osobę rezygnującą.
  8. W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej (pomniejszony o koszty manipulacyjne).